Friday, June 23, 2006

Tis been a long teim...

Yo blog.

Ma hi'n Fehefin y trydydd ar hugain (23rd i chi a fi a'r ci). Bron i 12 wythnos ers i fi gyfrannu. Mae'r ymddiheuriadau yn y post (it's the one with the lipstick-covered envelope).

Eniwe, things have changed. Genai gariad, but I won't go into that. That is my buzy-ness, not the internet's. Ma genai bandmates hollol cwl, dwi di dewis. Dio motch gymaint ma incompetance Sion Blin yn pissio fi off, neu gymaint ma diogrwydd Marsli yn slighty worrying a faint o off-putting ydi Sion Porn pan dwi'n trio chwara ffwti yn ei erbyn a faint o ego-tistic ydwi mewn band, dwi dal yn cal laff. Yr unig broblem ydi, dwi yn chwara pync yn y Gymraeg. Chwara i venues gwag gyda pobl yn gneud hyn

Ma'r haf here. Ma'r haul di bod allan, sy'n golygu wrth gwrs bod hi'n boeth. Neshi chwara ffwti ddoe yn y gwres. Gwnewch disgrifiad ohonaf o'r geiriau canlynol; face tomato a like fucking.

Gwrandwch ar Wolfmother os da chi'n licio music eitha trwm o'r 70's fel Black Sabbath, Stooges (wel, m'r dylanwad yn amlwg dwi'n meddwl), Led Zep and such like - www.myspace.com/wolfmother - dwi di disgyn mewn cariad efo nhw. Ma nhw'n awsome. Riffs, tiffs and wiffs. Sbwiffing.

Rasputin, band ma o'r de yn rwla, hefyd wedi cal cryn effaith arnai pan neshi weld nhw yn chwara wythnos dwytha yn Clwb Ifor Bach. Heblaw am yr ail gan, odd pob can yn class, er fod nhw'n rhy hir.

Wythnos nesa gyfeillion, yn Nhy Newydd Sarn, ar y cyntaf o Orffennaf, mae Jimmy yn dathlu ei benblwydd yn **. Radio Luxembourg, Wyrligigs a BOB yn perfformio ar y noson. Hippadylwlia!

Ma'r World Cup wedi cyrradd o'r diwadd. Ma'r dwrnoda a'r wythnosa olaf yma wedi bod yn bleser i fod yn fyw. Ma ffwtbol yn un o fy hoff ddiddordebau, ac felly mae cael oleia dau gêm pob dydd ar y funud wedi bod yn hollol sbunk-worthy. Mynd i Ty Newydd i sbio ar rhan fwya o'r gema. Brazil di switcho'r botwm "Uncontrolable style which makes the defenders go Whatthefuckjusthappened?!" ymlaen o'r diwadd. Os da chi di sylwi dwi di gallu peidio sôn am Lloegr am oleia brawddeg neu ddwy wan, yn wahanol IAWN i'r BBC ac ITV. Pob pum feecing munud ma na riw sôn am Rooney a'i compadres. Ffyc sêcs, os fysw nisho gwbod mwy am dana nhw fysw ni'n gorfod mynd yn bell i gael y wybodaeth. Non-stop info am dana nhw. Insane o shit coverage hefyd. Pobl yn cael ffeithiau hollol amlwg yn rong a jest general dumbness o gyfeiriad Alan Hansen, Matrin O'Neill a Alan Shearer.

Gwd god, it's a disgrace.

Monday, April 03, 2006

Sori, update hwyr...

Dwi di bod yn brysur, sori.

Eniwe, ymm, lle dwi'n dechra?

Fel ffan o Lerpwl FC, dwi di mwynhau y canlyniadau diweddar (7-0 vs. Birmingham, 1-0 vs. Man U yn yr FA Cup, 3-1 vs. Everton) Oll mor felys.

Musically, ffyc ol yn digwydd. Recordio dau gan i Bandit, fydd yn cael ei darlledu yn fuan. Sesiwn C2 BOB fod allan yn fuan, along efo rhyw fath o gynyrch ar CD dros yr haf.

Fel arall, dau wsnos o wylia ahead. Gonna 'av it large.

Ta,
JK.

Monday, January 09, 2006

It's been a while...

Ymddiheiriadau. Mae fy mysedd wedi bod yn gwneud pethau mwy defnyddiol coeliwch neu beidio. Pob un wedi bod yn darganfod y nifer cywir o'r goode English pownds i brynnu'r êl dros y Nadolig. Da oedd y Dolig 'leni. 'Twas good.

Cofoi sbio ar raglen Hacio am grefydd chydig nôl. Ers hynnu, mae'r ffydd yn gone...hynnu oedd ar ôl. Rhalgen am riw foi ma' sydd wedi rhoi popeth o'i fywyd i betha' sy'm yn bodoli. Er fod rhaid i mi "barchu" crefyddau a diwylliannau eraill ond bols i hynnu, a bols mawr at that. Does gan cristnogion dosbarth canol Prydeinig DDIM parch at pawb arall. At y rhai aethistic i'r mwslemiaid a.y.y.b. sy'n troi'n fwyafrif llethol yn y Deyrnas.

Sôn am y Deyrnas. Bols iddo. A bols mawr at that. Dwrnod Dolig, y prif newyddion oedd The Queen's Christmas speech. Be sy'n rhoi'r hawl fod ei barn hi'n bwysicach na barn ni, y subjects?! Mae barn y mwyafrif yn cael ei anwybyddu lot rhy aml. Democratiaeth my arse!

Dolig. Nachi ddwrnod eventfull. Deffro, agor attatchments moesol a materol (neud sens?! maen neud sens i fi eniwe) a gwneud eich best Oscar winning "Oh gret" i'r rhieni and others, a rhoi nhw i un ochr er mwyn cael sbio ar y DVD na natho chi brynnu i'ch hyn, yr un presant oedda chisho. Ai fi dio, ta di henaint yn bolsio fyny Dolig?!

Wel, nachi Sioe Gerdd. Caneuon gwych, sgript blwyddyn 6 ysgol gynradd, ond na hi. End of show party yn y Nant. Mae gawd twas a roaring success. Ty bach cramed, llawn do. Tua 60,000 person anghyfarwydd yn cyn-dy Nain a Taid a tua 70,000,000 o ffrindiau. Lejynderi. Y Twnti's yn shite llwyr. Mercherd, eh?!

Ty Newydd; un gair - menter.

Reit o hyn ymlaen, cario ymlaen efo'r rôl weistar ma, sy'n dod yn naturiol t agweithio'n galed i wella fy hyn? Weistar? Aye? Na fe de. Stwffio'r ffycing New Year's Resoutions er sa colli modfedd neu 70 o'r bola wouldn't go a miss chwaith. Iddi.

Jei Kei.

Sunday, September 25, 2005

BOBing

Mae'r sengl allan wan, yahw.

Gig lawnsio yn ffycin hwyl. Parti wedyn yn ffycin hwyl hefyd. Mynd mor feddw nes natho ni FETHU'r gig dwrnod wedyn. Bowlio wedyn yn laff. Odd y daith tacsi nol adra efo bys o 40+'s meddw ar ol hen party yn brofiad a hanner.

Ma coleg yn dechra slofi eto. Ma'r adrenaline nath yr holl Strongbow dros yr haf greu wedi mynd. Shit. Ond odd y gweithry roc wedi rhoi reality check i fi. Dyna lle o ni yn meddwl fod bod mewn band yn undonog ond yn hwyl, ac dyma ni yn dysgu pobl efo lot mwy o bres na ni sut i chwarae mewn band. Gobeithio fod ni wedi gneud gwahaniaeth, ac natho jest neud fi feddwl fy mod i efo'r gallu i neud gwahaniaeth yn y byd shit ma. I mean, os mae gan Dyn y pwer i gychwyn rhyfel cychwyn newyn, cychwyn coloneiddio, yna mae gan Ddyn y pwer i orffen rhain hefyd.

Ffacinhel, pam mai'r twats syd dyn cael y petha gora i gyd?! Nice Guys Finish Lasy indeed.

Reit, ar ol y gig i stafell wag na yng Nghaergybi daeth y 'Khanvoy i aros acw yn Nant. Enclosed in Pen Llyn. How did they cope?!

Reit dwi off i ladd ysbryd o ffydd pobl eraill wan....

Ta.

Sunday, September 11, 2005

Rant

Wel dio ddim yn rant, mwy fel ombach o ddeud.

Coleg di dechra yn ol. Eitha cwl fod yn y flwyddyn hynach er fod y flwyddyn gynta yn llawn freaks a genod hollol stunning. My how it makes no sense. Ma na grwp o bobl bach wedi ei greu yn Coleg; Math, Casia, Fflur a fi, efo possible hangers on. Ffacin hwyl. Cerdd am fod yn laff blwyddyn yma, I can feel it in me water.

Druan arni yn methu ei phrawf gyrru (she will remain anonimys), mai god o ni yn teimlo drosdi. A hitha mor drist pnawn ma. Ahhh....

Waa Bala heno yn rhyfadd. Dwi erioed wedi teimlo fatha tool gymaint yn fy mywyd gan drefnwyr gig. Ffycars ddim isho ni yno, so be natho ni? Ffycin rocio yn swnllyd. Hell. Yes. Noson lawnsio ar ei ffordd. Mai god ma hwnna am fod y noson mwya du a pinc erioed. Ac hefyd am fod yn noson mwya nyts erioed hefyd.

Wel dydd Llun ddoith....

Wednesday, August 31, 2005

Ypdet, cont

Dwi'n teimlo fatha rhoi ypdet i'r bwystfil bach yma.

Nath y peth mwya ffyni ddigwydd ddoe.

Wel, naddo, odn sa f'n dda bysa. Ffyc secs, am ddiflas ydi yr holl yfad sydd rhaid cale ei neud. Ond mae noson allan yn sobor yn incredibly boring. Tan y Ddraig, ffycin shait mwya erioed. Doddna ddim pwynt i'r bandiau fod yna gan mai ond tua 20% o'r gynilleidfa oedd yn gwrando, a heina yn ffycin drugged-up-been-binge-drinking-Bangor-ffycin-aye-chavs bach.

A ma'r haf drosodd. Ffac!!!!! Pam?! Hmm, this is turning into a rant. Pam uffarn fod addysg yn gorfod digwydd. Fysa inserted chip at birth lot gwell. Ai mean, ma lot gormod o precious doing nothing time yn cael ei wastio o fewn pedwar wal oer, yn llawn pobl sydd ddim isho bod yna. A don't get me started ar y wast o taxes.

Ffac mi, bois bach, a genethod mowr, snam pwynt i ddim byd nagoes. Heblaw am rai pobl. Ma nhw'n class, ond ma'r lleill jest yn making up the numbers.

Reit, dwi off i sugno coc cwpl o cyfryngi types dros BOB. It's a tough job, but someone's got to take the bull by it's horn. Hmm, bad use of expression.

Tits,

JK

Sunday, August 21, 2005

Stedvud + Meery Maduck

Fe ddaeth y Steddfod ac mi aeth fatha chwadan ar speed.

Nesi rili fwynhau Radio Luxembourg yn Maes B, nath Ashokan chwrae un o fy hoff sets byw i erioed yn Amser nos Iau, ac roddna sawl setiau eraill megis Eryr, Pala, Coes Du, Kentukcy AFC, Mattoidz, Anubis a Brigyn a ddaliodd fy llygaid ac nesi rili fwynhau. Ar ôl cyfarfod yr holl bobl newydd, siarad efo pobl fysw ni ond yn eu gweld yn y Steddfod/Gwyliau Cymraeg eraill a'r holl, holl fwd roedd hi'n amser cael abuse gan Huw Evans ar $4C. Na joc, roedd hi'n amser mynd adra.

Wedyn y penwythnos wedyn daeth Meery Maduck [neu i 'ogia Port', Miri Madog]. Nachi penwythnos feddw, hyfryd, wacky ac absoliwtli gwych. Ashokan, Topper, Poppies, Kentucky AFC a wbath i neu defo Kim De Bills yn uchafbwyntiau wonderful.

Tip: peidiwch a mynd i Steddfod efo sgidiau gwyn newydd. Syniad gwarthus.